Home / HỌC LIỆU GDS / Matching – Ghép cặp

Matching – Ghép cặp

Cách chơi Matching

Dưới đây là chi tiết các cách chơi của bộ Matching – Ghép cặp. Mẹ hoàn toàn có thể sáng tạo ra nhiều cách chơi nữa phù hợp độ tuổi và khả năng của con. Tuỳ thuộc vào độ tuổi và khả năng nhận thức của con, mẹ hãy lựa …

Xem thêm...
Lê Huệ đã đăng ký tham gia khóa học Parent coach Click đăng ký ngay