Lê Huệ đã đăng ký tham gia khóa học Parent coach Click đăng ký ngay    

Home / HỌC LIỆU GDS / All about me

All about me

Giới thiệu All about me

Bộ học liệu All about me – Tất cả về con gồm 4 quyển kích thước A5 và 55 thẻ nhỏ, con sẽ khám phá được: Các bộ phận cơ thể (Body Parts) Năm giác quan của con (My Five Senses) Những cảm xúc của con (I Have Emotions) Tất cả về …

Xem thêm...

Cách chơi All about me

Dưới đây là chi tiết các cách chơi của bộ All about me – Tất cả về con. Mẹ hoàn toàn có thể sáng tạo ra nhiều cách chơi nữa phù hợp độ tuổi và khả năng của con. Tuỳ thuộc vào độ tuổi và khả năng nhận thức của con, mẹ hãy …

Xem thêm...